Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.
 

dr.vet.med. Kristina Guliš

Rođena 5. 10. 1972. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole u Samoboru upisujem srednju Veterinarsku školu u Zagrebu sa željom za daljnjim školovanjem na Veterinarskom fakultetu na kojem diplomiram 13. 7. 1999. na zavodu za Kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju.

Odmah nakon završenog fakulteta počinjem sa volontiranjem u Veterinarskoj stanici Samobor gdje odrađujem i pripravnički staž te polažem stručni ispit. Od tada radim u ambulanti za male životinje. 2007. polažem državni stručni ispit. Tijekom dosadašnjeg rada prisustvujem brojnim seminarima i kongresima u Hrvatskoj i van nje. Tjedan dana boravim u Velikoj Britaniji u Klinici za fizikalnu terapiju. 2008. upisujem poslijediplomski studij iz Kirurgije, ortopedije i oftalmologije.

----------------------------------------------

dr.vet.med. Nives Matijević

Rođena 14. 10. 1970. godine u Zagrebu. Nakon završetka jezične gimnazije upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta stažirala i radila u Veterinarskoj stanici grada Zagreba d.o.o., Heinzelova. Od siječnja 2005. zaposlena u Veterinarskoj stanici Samobor d.o.o. Ambulanti za male životinje. U veljači 2009. upisala poslijediplomski specijalistički studij uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca, koji se po prvi puta održava na Veterinarskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Udana i majka jednog djeteta.

----------------------------------------------

dr.vet.med. Ada Dekalić

Ada Dekalić, rođena 19. 04. 1980. u Zagrebu. Nakon završetka Opće gimnazije u Samoboru upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 2005. godine. Nakon diplome započinje stažirati u veterinarskoj stanici Samobor gdje radi u ambulanti za male životinje. Stručni ispit položila 2007. godine. Tijekom rada sudjelovala na brojnim stručnim seminarima.

----------------------------------------------

dr.vet.med. Martina Bašić

Rođena 7. 3. 1980. u Brežicama, Slovenija. Nakon završene opće gimnazije u Samoboru upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Diplomirala 2005. godine i nakon toga odradila staž u Veterinarskoj ambulanti "Maza", Hrastina, Samobor. Od 7. mjeseca 2006. zaposlena u Veterinarskoj stanici Samobor, Ambulanti za male životinje. 2008. upisala poslijediplomski specijalistički studij patologija i uzgoj malih mesoždera u Zagrebu.