Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.
 
 • obavezna cijepljenja protiv bjesnoće te ostala zaštitna cijepljenja
 • internistički pregledi
 • ginekološki pregledi
 • dg gravidnosti, određivanje plodnih dana
 • pregledi urina, fecesa, briseva
 • laboratorijska dijagnostika-hematologija, biokemija
 • ekg, ultrazvuk
 • fizikalna terapija-tredmill
 • testiranje na fiv, felv, giardiu
 • kućni posjeti
 • prijevoz našim kombijem
 • izdavanje veterinarskih svjedodžbi
 • pomaganje kod udomljavanja životinja
 • čišćenje zubnog kamenca
 • izvođenje kirurških zahvata
 • sterilizacija, kastracija
 • terapija-infuzija
 • terapija malih životinja, tvorova, kunića, hrčaka, ptica i kirurški zahvati nad njima
 • dermatološki pregledi
 • prodaja medicinske i komercijalne hrane
 • stacionarno liječenje životinja
 • davanje savjeta o prehrani
 • besplatan prvi pregled štenaca i mačića